Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Jaarbericht Rijkswaterstaat 2017

Bescherming tegen overstromingen

 • Verhaal van Peter over project Grensmaas

  Na grote overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 zijn de dorpen Itteren en Borgharen door uitvoering van het Grensmaasproject veiliggesteld tegen hoogwater. Peter Schols, inwoner van Itteren, neemt je mee terug in die angstaanjagende tijd en vertelt over de maatregelen.

 • Maeslantkering

  De Maeslantkering en de Hartelkering beschermen 2 miljoen inwoners van Zuid-Holland tegen stormvloeden vanaf zee. Voordat op 1 oktober het stormseizoen begint, test Rijkswaterstaat jaarlijks of deze keringen goed functioneren. In 2017 bestond de Maeslantkering 20 jaar.

 • Kustsuppleties

  De zandige Nederlandse kust beschermt ons land in het westen en noorden tegen overstromingen van de zee. Rijkswaterstaat controleert de kustlijn jaarlijks. Op stukken kust waar te veel zand is verdwenen, spuit Rijkswaterstaat extra zand. In 2017 hebben we in totaal 9,7 miljoen m³ zand opgespoten: 6,5 keer de inhoud van voetbalstadion de Kuip in Rotterdam.

 • Hoogwatergeul Veessen - Wapenveld

  In februari 2017 is parallel aan de IJssel tussen Veessen en Wapenveld een hoogwatergeul opgeleverd. Bij extreem hoogwater kan het water van de rivier nu ook in de geul stromen, waardoor het waterpeil van de IJssel daalt. Als de kleppen van de geul bij Wapenveld bij extreem hoogwater openstaan, stroomt hier elke 2 seconden een olympisch zwembad vol water door.

 • Maaswerken

  Overstromingen in 1993 en 1995 lieten zien dat de omgeving van de Maas onvoldoende was beschermd tegen hoogwater. Het programma Maaswerken bracht hierin verandering. De afgelopen 10 jaar heeft de Maas honderden hectare meer ruimte gekregen. We hebben het stroombed verbreed en op een traject van ruim 12 km de dijken versterkt.

 • Afsluitdijk

  De ruim 80 jaar oude Afsluitdijk wordt versterkt en opgeknapt, zodat hij beter bestand is tegen overslaande golven. De dijk krijgt nieuwe sluizen en pompen om meer water te kunnen afvoeren. Bovendien wordt het een ‘slimme dijk’ waarmee energie kan worden opgewekt. In 2017 hebben 3 consortia hun plannen ingediend voor de aanpak van dit megaproject.