Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Jaarbericht Rijkswaterstaat 2018

 • Verhaal Frans opening kier Haringvlietsluizen

  Frans van Zijderveld zit met zijn rug naar het water. Op de achtergrond de Zuidwestelijke delta.

  Op 15 november 2018 werd het startsein gegeven voor de opening van de kier in de Haringvlietsluizen. Hierdoor kunnen trekvissen de sluizen passereren richting hun paaigebieden, stroomopwaarts of in zee. Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten komt uit de streek. Hij vertelt wat de opening van de kier met hem doet.

 • Waterextremen

  We kijken naar uitgestrekte drooggevallen stenen oevers. Op de achtergrond vaart een vrachtschip door de rivier.
  Een veerboot meert aan aan een stenen oever. De boot kan door het lage water nauwelijks bij de kade komen. De laadklep staat niet volledig horizontaal en passagiers per fiets komen met moeite aan of van wal.
  Op de foto zien we een wegversperring. Rechts een gevarendriehoek met daaronder de tekst “afgesloten i.v.m. stijgend water”. Op de achtergrond treed een rivier buiten de oevers een woonwijk in.
  We kijken naar een ondergelopen weiland. De afrastering komt nauwelijks boven het water uit. Op de achtergrond, slechts een klein stuk boven het waterpeil, zien we de rand van een dorp.

  De klimaatverandering kan voor ons land ingrijpende gevolgen hebben. Te denken valt aan extreme wateroverlast en enorme droogte. Het gaat bovendien vaker en heftiger stormen. Ook zeespiegelstijging en bodemdaling bedreigen de veiligheid en leefbaarheid van Nederland. De huidige klimaatscenario’s houden rekening met een zeespiegelstijging tot 85 cm in het jaar 2100.

 • Houtribdijk

  Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk met zand en steen. In december 2018 zijn we begonnen met het aanbrengen van zand tegen de zijkant van de dijk. Tussen Enkhuizen en Trintelhaven krijgt de dijk hierdoor brede zandoevers. Bij storm breken die oevers de kracht van de golven van het Markermeer en IJsselmeer.

 • Bellenschermen

  In het Amsterdam-Rijnkanaal en bij de sluis van IJmuiden zet Rijkswaterstaat sinds 2018 een ‘bellenscherm’ in om te voorkomen dat het kanaal te zout wordt. Het scherm ontstaat door lucht te persen door een buis met gaatjes op de kanaalbodem.

 • Stormvloedkeringen

  De Hartelkering bestaat uit witte sluizen boven het wateroppervlak. Op de foto vaart een boot onder de sluizen door.
  De kenmerkende blauwe bogen van de Hollandse IJsselkering zijn gesloten boven een rustig ogend wateroppervlakte.
  Op de foto zien we de Oosterscheldekering. Rechts onder in de hoek klots het water tegen de rotsen op.
  Op de foto zien we de Maeslantkering die zich bijna gesloten heeft dankzij het steeds hoger wordende water.
  De stormvloedkering bestaat uit enorme metalen constructies welke in het water liggen. Tussen deze constructies zijn 3 balgen van 80 meter bevestigd. Op de foto zien we de eerste balg enkel aan de zijkanten boven het water uitkomen. De rest ligt onder het rustige water.

  Rond de jaarwisseling van 2017-2018 raasde een storm over ons land die gepaard ging met hoge waterstanden langs de kust. Op 3 januari sloten we daarom voor het eerst in de geschiedenis van Rijkswaterstaat 5 van onze stormvloedkeringen tegelijk: de Maeslantkering, Hartelkering, Oosterscheldekering, Ramspolkering en Hollandsche IJsselkering.

 • Hoogwaterbescherming

  We kijken naar 5 hoekige trommelstenen in verband tegen een dijk aangelegd. Links zien we een smalle strook strand en zee. Rechts het riet van de duinen en de rode daken van een kustdorp.

  Rijkswaterstaat en de waterschappen maken de primaire waterkeringen veilig. Deze beschermen ons tegen de zee en de grote open binnenwateren. Alleen al tot 2023 versterken we ruim 922 km aan waterkeringen en 470 sluizen en gemalen. Eind 2018 hadden we al 75 km dijk versterkt en 24 objecten veilig verklaard.

Integraal waterbeheer