Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Jaarbericht Rijkswaterstaat 2018

 • Focuspunten

  Op de foto kijken we neer op een middelmatige avondspits van bovenaf. Auto’s en vrachtwagens met ontstoken lichten rijden over 4 3-baanswegen op een rij.

  Om tot 2030 en de decennia daarna onze taken goed te kunnen uitvoeren, moet Rijkswaterstaat diensten en producten blijven ontwikkelen en blijven innoveren. We bereiden ons daar nu al op voor door focuspunten te benoemen: Verjongen, vernieuwen, verduurzamen; Smart mobility; Duurzame leefomgeving; Informatievoorziening en data; Samenwerking en de Omgevingswet.

 • Hoofdvaarwegennet

  In een illustratie zien we de hoofdvaarwegennet van Nederland. Daarop in lichtblauw de Wadden- en Noordzee, lichtgrijs het land en donkerblauw de rivieren en vaarwegen in de oceaan.
  Het Nederlandse Hoofdvaarwegennet bestaat uit 3.437 km kanalen en rivieren, 91 sluizen, 3.646 kim zeetoegangsgeulen en zeecorridors en 333 bruggen.

  Rijkswaterstaat beheert de belangrijkste Nederlandse vaarwegen. Zo zorgen we ervoor dat schepen vlot en veilig over kanalen, rivieren, de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer kunnen blijven varen. Ook zijn we verantwoordelijk voor het beheer van 91 sluiscomplexen en 333 bruggen.

 • Hoofdwegennet

  In een illustratie zien we de hoofdwegennet van Nederland. Daarop in lichtblauw de Wadden- en Noordzee, lichtgrijs het land en rood het hoofdwegennet.
  Het hoofdwegennet bestaat uit 3.100 km snelweg en 1.723 km op- en afritten. Binnen het net vallen 2.920 viaducten, 54 ecoducten, 27 tunnels en 798 bruggen.

  Rijkswaterstaat beheert het hoofdwegennet van ons land. Daarbij gaat het om 3.100 km (snel)weg. Meer dan 200 km aan spits-, buffer-, plus- en wisselstroken vangen de pieken in de verkeersdrukte op. Ook beheren we 2.920 viaducten, 27 tunnels en 798 bruggen. Hierdoor zitten water- en verkeersstromen elkaar niet in de weg.

 • Hoofdwatersysteem

  In een illustratie zien we de hoofdwatersystemen van Nederland. Daarop in lichtblauw de Wadden- en Noordzee, lichtgrijs het land en donkerblauw de hoofdwatersystemen.
  De Nederlandse Hoofdwatersystemen bestaat uit 90.192 km2 oppervlaktewater. Daarbij horen 154 km dijken en dammen, 45 km duinen, 10 stuwen en 6 stormvloedkeringen.

  Alle rivieren, kanalen, beken, meren en estuaria in Nederland zijn met elkaar verbonden, bovengronds of ondergronds. Rijkswaterstaat beheert de slagaders van dit netwerk: het hoofdwatersysteem. Bovendien beheren we belangrijke waterkeringen: duinen, dijken, dammen, stuwen, de Afsluitdijk, de Houtribdijk en 6 stormvloedkeringen.

 • Jaarcijfers

  We kijken naar een blauw vlak met daarin verschillende eurotekens, zowel in het wit al in lichtblauw.

  De jaarcijfers 2018 zijn een uittreksel van de jaarrekening van Rijkswaterstaat. De financiële verantwoording van Rijkswaterstaat maakt deel uit van die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rijkswaterstaat in ontwikkeling