Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Jaarbericht Rijkswaterstaat 2017

Voldoende en schoon water

 • Verhaal van Sophia over oliebestrijding Waddenzee

  Je moet er niet aan denken dat zich een olieramp voltrekt in het kwetsbare Waddengebied. Juist daarom ging het in september 3 dagen goed mis. Tijdens een grootscheepse simulatie werden de Wadden bedreigd door stro, houtsnippers en kleurstof. Crisismanager Sophia Dingenouts-Koops was erbij.

 • Flakkeese spuisluis

  Op 31 mei 2017 is de renovatie van de Flakkeese spuisluis in de Grevelingendam afgerond. Nu kan het water niet meer alleen van het Grevelingenmeer naar de Oosterschelde stromen, maar ook andersom. Hierdoor komt er meer zuurstof in het water. Planten en dieren die door het zuurstoftekort waren verdwenen, kunnen nu terugkeren in het oostelijk deel van het Grevelingenmeer. Zo voorkomen we ook de stankoverlast door afstervende waterplanten.

 • Marker Wadden

  Samen met Natuurmonumenten ontwikkelt Rijkswaterstaat in het Markermeer een nieuw, nat natuurgebied. Dit gebied – de Marker Wadden – wordt een eilandenarchipel met lagunes, rietvelden en slikplaten. Eind 2020 levert de aannemer 5 eilanden op. In 2017 tekenden de contouren van de eerste eilanden zich al af.

 • Zalm terug in de Maas

  Er loopt een experiment om de zalm weer terug te krijgen in de Geul en de Maas. In mei 2017 werden duizenden jonge zalmpjes uitgezet in de Geul. Vismigratie-experts van de Universiteit van Namen vingen in september 400 zalmen voor onderzoek. De vissen bleken gezond en goed gegroeid.

 • Maasbommel

  Langs de Maas bij Maasbommel is in april 2017 een geul in de uiterwaard opgeleverd. Bij normale rivierwaterstanden ligt de geul geïsoleerd in de uiterwaard, maar gemiddeld eens per jaar stroomt de geul bij hoogwater mee met de rivier. Dan draagt de geul een beetje bij aan de waterstandsverlaging op de Maas.

 • Recreatiegebied De Zaag

  Rijkswaterstaat legde eind 2017 de laatste hand aan recreatiegebied De Zaag in Krimpen aan de Lek. Het riviereiland De Zaag en het Stormpoldervloedbos worden nu doorsneden door geulen die vol- en leegstromen op het ritme van eb en vloed. En het gebied is toegankelijker gemaakt voor natuurliefhebbers.